Europrint, a.s.
grafické studio
tiskárna
knihárna
distribuce

Home

EUROPRINT – partner pro polygrafická řešení

EUROPRINT představuje novou dimenzi procesního a technologického řešení v oblasti polygrafie. Tato dimenze poskytuje a zajišťuje taková řešení, která zajišťují nejlepší poměr na trhu mezi kvalitou a nabízenou cenou. 

Pro naše partnery zajišťujeme komplexní výrobu tiskovin. Pro naše zákazníky vyrábíme:    

 • Periodický tisk a časopisy
 • Letáky
 • Katalogy
 • Knihy
 • Produktové manuály
 • Diáře, kalendáře

Náš úspěch spočívá ve schopnosti dodávat výrobky v požadované kvalitě. Za tím stojí nejen špičková technická a technologická základna, ale i kvalitní obchodní a výrobní tým. EUROPRINT a.s. je pro  své zákazníky partnerem v průběhu realizace celé zakázky – od konzultace při samotném grafickém zpracování na počátku, až po vlastní distribuci ve stanoveném termínu na místo určené zákazníkem.

Samozřejmostí je pro nás kvalita, rychlost, spolehlivost, ochrana a tvorba životního prostředí, což dokazují certifikace systému managementu ISO 9001 a ISO 14001 platné do ledna 2017.

V lednu 2013 jsme rozšířili portfolio certifikací o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, systém managementu ochrany informací ISO 27001, systém managementu služeb jakosti v souladu s polygrafickou normou ISO 12647-2 a systém managementu ochrany lesů FSC-STD-40-004.

Nejlepší prezentací našich schopností jsou naše reference.

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2008
 • ISO 27001:2013
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 12647-2:2004
 • FSC-STD-40-004